български
available new and used boats
9:12 Racing

Стандартната лодка „Champion“, участваща в международни състезания, е резултат на опити за производство на драконови лодки, набрани за повече от 10 години. Спецификация на лодката „Champion“ е приета от IDBF (Международна федерация по драконови лодки) и CDBF (Китайска федерация по драконови лодки).

Използвани материали: FRP (фибро-армирана пластмаса), полиестерни влакна, двукорпусна конструкция. Аксесоари: глава на дракон, опашка, тъпан, седалка за барабанчик, рулево весло, табела за стартов номер.

Ширина Тегло Дължина Височина
1,00 м 175 кг 9,60 м 0,50 м
9:12 Racing
Ask for our special offer

9:12 Racing

устройство

9:12 Racing

шарка

9:12 Racing 9:12 Racing 9:12 Racing 9:12 Racing 9:12 Racing 9:12 Racing 9:12 Racing 9:12 Racing